เปิดเว็บ Digital Garden

July 30th, 2021

ตอนนี้ผมลองสร้างสิ่งที่เรียกว่า Digital Garden แยกออกจากตัว Blog ของผมมาอีกทีนะครับ

Digital Garden คืออะไร

Digital Garden เป็นส่ิงที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง blog และการจด note โดยปกติแล้ว Digital Garden จะไม่เคร่งเรื่องการจัดหมวดหมู่หรือว่าการเรียงลำดับ เปรียบโพสต่าง ๆ ใน Digital Garden ที่จะเติบโต งอกงาม แล้วก็ตาย

ใช้อะไรทำอ่ะ

ผมใช้ Eleventy ในการทำ Digital Garden ครับผม Eleventy เป็น static site generator ที่คล้าย ๆ กับ Hugo ครับผม โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น markdown, yaml, หรือ JSON มาทำเป็นหน้าเว็บ HTML

Eleventy ไม่ได้ใช้ JavaScript framework เป็นหลัก แต่ใช้ template language เช่นพวก Nunjucks, Liquid หคือ Handlebar มาทำเป็นไฟล์ HTML ทำให้ค่อนข้างมีอิสระ นอกจากนี้ด้วยความที่เป็น JavaScript ทำให้ตัว Eleventy สามารถเพิ่ม plugin ได้สะดวก และก็มี Plugins เยอะมาก ตั้งแต่ทำ lazy load, ใส่ YouTube หรือกระทั่งใช้งาน SASS

ตัวอย่างเว็บที่ใช้ Eleventy ที่ดัง ๆ ก็จะมี web.dev

โอเค แล้วไหน Digital Garden ล่ะ

นี่ครับผม https://garden.pontakorn.dev

Digital garden

ของผมจะใกล้เคียง blog มากกว่าสมุดจดนะครับ เพราะว่าใช้ starter เดียวกับ Blog

P.S. อาจจะมีการย้าย blog หลักเป็น Eleventy ด้วยครับ ถ้ามีเวลา แต่ตอนนี้ Gatsby กับ Contentful ก็ทำงานด้วยกันได้ดีครับ อาจจะลองหาวิธี renovate อื่่น ๆ ด้วย