เริ่มต้น 100 Days of code

March 21st, 2021

ตอนนี้ผมก็พ้นช่วงการสอบกลางภาคเรียบร้อย แล้วก็ยังเหลืองานนอกอื่น ๆ ที่ต้องสะสางอยู่นิดหน่อย แต่ไม่ได้มีงานที่เกี่ยวกับโค้ดเท่าไหร่ และประกอบกับตอนนี้ก็หมดแรงจูงใจที่จะเขียนหรือทำอะไรต่อ ผมเลยอยากจะลองทำ 100 Days of code เพื่อท้าทายตัวเอง

100 Days of Code คืออะไร

100 Days of code เป็นการ challenge เพื่อให้พวกเราเขียนโค้ดได้ 100 วัน (นอกเวลางานนะครับ) โดยจะเป็นการทำ project จริง ๆ ที่เริ่มจากเล็ก ๆ ไปยังงานใหญ่ ๆ แล้วติดตามผล 100 วัน

การนับวันให้นับจากการนอนหลับหรือใครจะใช้เป็นเที่ยงคืนก็ได้ จุดสำคัญคือทำให้ได้ต่อเนื่อง ไม่ควรเว้นห่างกัน 2 วันยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่ไม่สามารถเขียนโค้ดได้

ถ้าใครอยากจะเข้าร่วม 100 days of code สามารถเริ่ม day 1 ได้เลยนะครับ