ผมชื่อพนธกร แพแสง (โมส) เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ส่วนใหญ่ก็เขียนงาน frontend แต่ก็มี backend บ้างประปราย นอกจากเรื่องโค้ดก็เขียนเรื่องสยองขวัญและก็เล่นหมากรุก

I am Pontakorn Paesaeng. My nickname is Most. Currently, I am studying in Kasetsart University as a software and knowledge engineering student. My main specialty is in frontend development but I do occasionally write backend code. Beside coding, I have interest in writing horror fictions and playing chess.

ช่องทางติดต่อ (Contact)